Otavantie 3, 00200 Helsinki 050 543 6443

TIETOSUOJASELOSTE         15.4.2019

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Saaren kiinteistönvälitys
Otavantie 3
00200 Helsinki

 

Rekisteriä hoitava henkilö

Mia Tarkiainen
Saaren kiinteistönvälitys
050 5436443 mia.tarkiainen@saarenlkv.fi

 

Rekisterin sijainti ja tietojen turvallisuus

Henkilötiedot kerätään Kivi-tietokantaan joka on suojattu palomuurilla. Rekisteriä suojataan käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla, salasanoilla ja käyttöoikeuksin. Välitysliikkeellä on myös paperinen lain edellyttämä arkisto toimeksiannoista joka sijaitsee lukitussa liiketilassa. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään myös yrityksen sähköpostitileihin jotka on suojattu salasanoin.

 

Tietojen käsittelyn oikeusperusta ja tarkoitus

Asiakasrekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Palveluiden tuottaminen, tarjoaminen ja kehittäminen
 • Laskutus, perintä ja asiakastapahtuminen varmentaminen
 • Mainonnan kohdentaminen
 • Palveluiden tilastointi
 • Asiakasviestintä ja markkinointi
 • Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvotteiden hoitaminen

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

 • Etu-ja sukunimi
 • Yhteystiedot (puhelin, osoite, sähköposti)
 • Henkilötunnus
 • Kansalaisuus
 • Kieli
 • Toimeksiantosopimuksen sisältö ja ehdot
 • Välitettävää kohdetta koskevat tiedot
 • Muut tiedot jotka nähdään välttämättömäksi toimeksiannnon täyttämiseksi, kutentoimeksiannon vastaanottamispäivä jne.
 • Toimeksiannon hoitamista koskevat tiedot
 • Muut asiakkuuteen liittyvät tiedot
 • Reklamaatiot ja palautteet
 • Kiinteistönvälitysliikkeen asiakasvaroja koskevat tiedot

Henkilötietoryhmät

 • Toimeksiantajat; myynti-ja ostotoimeksianto
 • Vuokranantajat ja vuokralaiset
 • Tarjouksen tekijät
 • Asuntonäytölle ilmottautuneet
 • Asuntonäytöllä yhteystiedot jättäneet asiakkaat
 • Kaikki Saaren kiinteistönvälityksen kotisivujen kautta tietonsa lähettäneet(yhteydenottolomake)

Tietojen luovuttaminen ja siirto

 • Luovutamme tietoja vain niille toimijoille joille se on välttämätöntä kauppaprosessin kannalta. Näitä ovat verottaja, ostajan pankki, isännöitsijä. Muita mahdollisesti ovat viranomaiset kuten poliisi tai oikeutoimi jos tähän on oikeuden määräys tai se on lain ja säädösten mukaan perusteltua.
 • Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle

Henkilötietojen säilytysajat

Lain kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeistä mukaan toimeksiantopäiväkirja, toimeksiantosopimuksen liitteineen, tarjousasiakirjat, esitteet ja muut prosessiin liittyvät asiakirjat on säilytettävä viisi vuotta toimeksiannon päättymisestä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus saada läpinäkyvää informaatiota henkilötietojen käsittelystä
  • Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin. Poikkeuksena ei ole oikeutta tarkastaarahanpesulaissa säädetyn ilmoitus-tai selonottovelvollisuuden täyttämiseksi hankittujatietoja.
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Tietoturvatoimenpiteet

Tietoturvaloukkauksen yhteydessä Saaren kiinteistönvälitys on velvoitettu tekemään 72 tunnin kuluessa tapahtuneesta viranomaiselle ilmoitus. Lisäksi tulee ilmoittaa henkilöille joita tietoturvaloukkaus on koskenut. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä jos rekisterinpitäjä on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojatoimenpiteet.

saarenlkv.fi

Back to top